Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Een veilige sportomgeving bij Eindhoven Kemphanen

Binnen een sportvereniging kunnen soms situaties ontstaan, bewust of onbewust, waar je je als lid ongemakkelijk bij voelt. Denk bijvoorbeeld aan pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Natuurlijk hopen we dat dit niet voorkomt en werken we er met zijn allen aan om dit te voorkomen. Maar mocht je hier toch mee te maken krijgen, dan kun je dit het beste uitspreken. Het liefst tegen de persoon die het ongewenste gedrag vertoont. Helpt dat niet of durf je dat niet, praat dan met iemand die je vertrouwt, binnen de club of thuis. Dit soort zaken kunnen veel emoties oproepen, ook als het niet om jezelf gaat.

Eindhoven Kemphanen heeft daarom een vertrouwens-contactpersoon (VCP), waar je terecht kunt met je vragen en/of je verhaal. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en denkt met je mee over mogelijke vervolgstappen. Daarnaast geeft de vertrouwenscontactpersoon advies aan het bestuur over preventiemaatregelen t.b.v. een veilige sportomgeving. Je kunt ook terecht bij Centrum Veilige Sport Nederland.

De vertrouwenscontactpersoon heeft een neutrale rol binnen de vereniging. De vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken.

Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij:
De Vertrouwenscontactpersoon: vcp@kemphanen.nl
Het bestuur: bestuur@kemphanen.nl
De sportbond: info@ijshockeynederland.nl


Wie is de vertrouwenscontactpersoon?

Mijn naam is Karin van Hirtum.
Ik ben de vertrouwenscontactpersoon voor Eindhoven Kemphanen. Dat betekent onder andere dat ik samen met het bestuur kijk wat wee kunnen doen om onze sportomgeving veiliger te maken. Daarnaast kun je bij mij terecht als je een probleem hebt dat je niet kunt of wilt bespreken met de (bege-)leiding of met het bestuur. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar ook over iets anders dat je dwars zit en wat je lastig vindt om te bespreken. In zulke gevallen kan het fijn zijn als iemand naar je luistert en met je meedenkt. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Mocht het nodig zijn om anderen erbij te betrekken om te komen tot een oplossing, dan bespreken we dat eerst samen. Ik ben er voor alle sporters, ouders, toeschouwers, vrijwilligers, coaches en trainers.
Hoe kun je mij bereiken? Stuur een e-mail naar vcp@kemphanen.nl.
Dan neem ik z.s.m. contact met je op.