Het bestuur van Eindhoven Kemphanen maakt jaarlijks afspraken met trainers, begeleiders en coaches van alle teams. Deze afspraken gaan over omgangsregels en respect en worden jaarlijks mondeling toegelicht en worden als convenant door partijen ondertekend.

De inhoud van die regels vind jeĀ hier.