Formulieren

Op deze pagina kunt u verschillende formulieren downloaden:

Inschrijfformulier speler (geen ijshockeyschool)

Registration Form player (no Ice Hockey School)

Inschrijfformulier Fan-Lid:

Machtigingsformulier

Afspraken gedragsregels trainers, begeleiders en coaches

Privacyverklaring IJ.V. Kemphanen

Document AVG IJ.V. Kemphanen

Formulier Toestemming beheer en publicatie beeldmateriaal

Wijziging gegevens en opzegging lidmaatschap

Overeenkomst Opleiding Trainer Coach 1 (IJshockey Nederland)

Overeenkomst Opleiding Trainer Coach 2 (IJshockey Nederland)

U dient de formulieren ingevuld en ondertekend te versturen aan:

IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen
T.a.v. het bestuur
Postbus 4094
5604 EB Eindhoven

of naar: penningmeester@kemphanen.nl

Geef een antwoord