Op deze pagina kunt u verschillende formulieren downloaden:

Inschrijfformulier speler (geen ijshockeyschool)

Registration Form player (no Ice Hockey School)

Machtigingsformulier

Afspraken gedragsregels trainers, begeleiders en coaches

Privacyverklaring IJ.V. Kemphanen

Document AVG IJ.V. Kemphanen

Formulier Toestemming beheer en publicatie beeldmateriaal

Wijziging gegevens en opzegging lidmaatschap

Overeenkomst Opleiding Trainer Coach 1 (IJshockey Nederland)

Overeenkomst Opleiding Trainer Coach 2 (IJshockey Nederland)

U dient de formulieren ingevuld en ondertekend te versturen aan:

IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen
T.a.v. het bestuur
Postbus 4094
5604 EB Eindhoven

of naar: penningmeester@kemphanen.nl