2020-2021 voor 1 sept  Incasso   Inc/maand 
IJshockeyschool  €           153
Dames  €           150
U8  €           503  €           523,12  €        52,31
U10  €           503  €           523,12  €        52,31
U12  €           574  €           596,96  €        59,70
U14  €           612  €           636,48  €        63,65
U16  €           675  €           702  €        70,20
U19+  €           675  €           702  €        70,20
1e Divisie  €           525  €           546  €        54,60
3e Team  €           460  €           478,40  €        47,84
3e Team Trainingslid  €           375  €           390  €        39,00
Funteam  €           375  €           390  €        39,00
  De Contributies zijn voorlopig, omdat deze definitief worden vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.
 • De contributie van een volledig seizoen wordt berekend over 7 maanden (september t/m maart)
 • De volledige contributie moet vóór 1 september 2020 betaald zijn (tenzij u gebruik wilt maken van automatische incasso)

BETALINGSVOORWAARDEN…

 • Als u de contributie door omstandigheden niet op tijd kan betalen graag contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@kemphanen.nl  Het inschrijfformulier en/of machtigingsformulier ook graag sturen naar de penningmeester.
 • Als u niet op tijd betaalt dan ontvangt u een 1e herinnering met daarin het vriendelijke verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen;
 • Bij een 2e herinnering wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht; u moet binnen 7 dagen deze kosten en het openstaande bedrag betalen;
 • Indien u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet betaald na een 2e herinnering dan zal het bestuur genoodzaakt zijn uw lidmaatschap te beëindigen.

AUTOMATISCHE INCASSO

moet u vóór 1 augustus 2020 sturen met het hier onderstaande formulier

 • Wanneer u na 1 augustus 2020 lid wordt en gebruik wilt maken van automatische incasso dan zal de penningmeester u een betalingsvoorstel doen voor de resterende maanden;
 • Leden die nu al gebruik maken van automatische incasso hoeven dit niet meer kenbaar te maken;
 • Bij automatisch incasso wordt 4% administratiekosten berekend over de te betalen contributie;
 • De contributie zal in 10 termijnen worden geïncasseerd op elke 1e van de maand;
 • De 1e termijn wordt op 1 september 2020 van uw rekening afgeschreven en de laatste termijn op 1 juni 2021.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Als een termijn door omstandigheden niet geïncasseerd kan worden dan moet u dit z.s.m. melden. Zie link naar alle formulieren.
 • Als wij niet kunnen incasseren dan moet u alsnog zelf het openstaande termijn binnen 3 dagen overschrijven
 • Bij een 2e stornering wordt u vriendelijk verzocht om er zorg voor te dragen dat we kunnen incasseren;
 • Bij een 3e stornering wordt de automatische incasso beëindigd en moet u de nog openstaande contributie binnen 14 dagen betalen;
 • Als u dan niet binnen 14 dagen betaald dan sturen wij u laatste herinnering en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, u moet dan binnen 7 dagen het openstaande bedrag inclusief de kosten betalen;
 • Als u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet binnen 7 dagen betaald dan zal het bestuur genoodzaakt zijn uw lidmaatschap te beëindigen.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

 • Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk met het wijzigingsformulier en moet vóór 1 juli 2020 verstuurd zijn naar penningmeester@kemphanen.nl of naar het postadres;
 • Bij opzegging van het lidmaatschap tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020 is een boete verschuldigd van € 50,-;
 • Vanaf 1 september 2020 kan het lidmaatschap niet meer opgezegd worden en de contributie moet dan volledig betaald worden vóór 1 oktober 2020.

Alle formulieren zijn hier te vinden!

Heb je een vraag of een mededeling? Vul dan onderstaand formulier in…

U kunt het machtigingsformulier of wijzingsformulier uploaden met het hier onderstaande formulier

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht