Afspraken Trainers, Begeleiders en Coaches

Het bestuur van Eindhoven Kemphanen maakt jaarlijks afspraken met trainers, begeleiders en coaches van alle teams. Deze afspraken worden jaarlijks mondeling toegelicht en worden als convenant door partijen ondertekend.

De inhoud van die regels vind je hier.