TC spreekt ouders teams U9 t/m U15

16 november 2021

De jaarlijkse ‘ouderavond’ voor teams tot en met U15 heeft dit jaar door tijdgebrek later plaatsgevonden dan in eerdere jaren. De opzet was dan ook iets anders dan andere jaren. Ditmaal werd er iets langer stilgestaan bij het welen wee van de vereniging. Zaken als visie, beleidsplan, veilige sport en het concept ‘vrijwilliger’ werden toegelicht door Tom van Doorne, namens het bestuur. Maarten Rentmeester en Nico van Galen Last gingen dieper in op de rol van ouders rond een team.

Ze benadrukten dat ze goed weten hoeveel tijd er gaat zitten in een zoon of dochter die ‘op’ ijshockey zit, maar dat het ook zeer belangrijk is dat spelers (of ouders) niet afzeggen voor trainingen en wedstrijden tenzij het écht niet anders kan. Verder gaven de twee TC-leden complimenten voor de getoonde ouder-inzet.

Daarnaast stonden ze stil bij de rol van ijshockeycoach in de jeugd. Die is heel moeilijk omdat bij ijshockey alle niveaus spelers in één team zitten en niet kunnen worden verdeeld over verschillende clubteams, zoals bij voetbal of veldhockey.

Bij een bespreking met één team kwamen er wat irritaties boven water. De geboden oplossingen leiden naar verwachting tot verbetering. Ook hierom zijn deze besprekingen goed om periodiek te voeren.

TC Eindhoven Kemphanen