Aanscherping regels IJssportcentrum

1 October 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september zijn er nieuwe regels van kracht. Die regels zijn per e-mail rondgestuurd aan alle leden, maar je kunt ze hier nog een keer nalezen.